Nie pamiętasz hasła?
Uwaga!
Znalazłeś się w starej wersji systemu Druk Firmowy. Jeśli masz problemy z zalogowaniem, spróbuj zalogować się do Nowego Systemu https://system.drukfirmowy.pl
Firma Kontakt Pomoc Oferta Polityka prywatności
Ostrzeżenie: System ten jest chroniony przez prawo autorskie i umowy międzynarodowe. Nieautoryzowane kopiowanie, dystrybucja oraz ujawnianie osobom nie uprawnionym całości programu lub jego części grozi odpowiedzialnością karną. Właściciel systemu: DRUKFIRMOWY SP. Z O.O. - 2014 - v2.80
„Drukfirmowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzwonkowej 46 (02-290 Warszawa), jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 475447, NIP 5272699778, kapitał zakładowy 5000 zł.

„Drukfirmowy” Limited Liability Company with its registered office in Warsaw, ul. Dzwonkowa 46, (02-290 Warsaw) is registered in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, the 12th Commercial Department of the National Court Register under the National Court Register number: 475447, with the share capital of 5000 PLN, theTax Identification Number: NIP 5272699778.